ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สถานที่ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น

ในฐานะที่เป็นคนไทย ทุกครั้งที่ผมได้เห็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานและทรงเยี่ยมราษฎรในสถานที่ต่างๆ ทำให้ผมดีใจและปลาบปลื้มยิ่งนักที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย คนไทยที่มีพระราชาทรงงานหนักเช่นนี้ และก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนคงคิดไม่ต่างกันเมื่อเห็นรูปของพระองค์ท่าน วันนี้ผมจึงขอนำรูปภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินในสถานที่ต่างๆในอดีตต่อไปนี้ ซึ่งปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยทุกคนรู้จักดีมาให้ชมกัน ( หลายภาพหลายคนอาจยังไม่เคยเห็น )

1387519723-2011080319-o-8789843

ภูกระดึง ปี พ.ศ.๒๔๙๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้มีหมายกำหนดการเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นภาคแรก  และในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๔๙๘ ได้ประทับเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดขอนแก่น มายังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  ทั้งสองพระองค์ได้ประทับช้างทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและได้ปลูกต้นสนสามใบไว้เป็นที่ระลึก

1387519708-o-5712867

เมืองโบราณ  สมุทรปราการ   พอเวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธ และเจ้าชายฟิลิป เสด็จฯ ถึงเมืองโบราณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ออกรับรองหน้ากำแพงเมืองโบราณ กรรมการฝ่ายสตรีของเมืองโบราณ ถวายพวงมาลัยคล้องข้อพระหัตถ์ และถวายหนังสือเมืองโบราณ แด่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธ ประธานกรรมการเมืองโบราณ ขอพระราชทานเบิกคณะกรรมการเมืองโบราณ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเชิญราชอาคันตุกะเสด็จผ่านประตูเมืองโบราณ   ซึ่งปรากฏว่าพระราชอาคันตุกะทั้งคู่ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมาก
อนึ่ง ในวันนี้นางประไพ วิริยะพันธุ์ เจ้าของเมืองโบราณ ได้ทูลเกล้าถวายพระแสงดาบโบราณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เมื่อมีผู้ที่เฝ้าใกล้ชิดท้วงว่าเป็นพระแสง ต้องถือเคล็ด โดยแลกเปลี่ยนกับเศษสตางค์ ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีเศษเหรียญเลย   ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช จึงทูลเกล้าถวายไป ๑ บาท

1387519682-2011080319-o-4094714

พระปฐมเจดีย์  พระราชกรณียกิจในวันที่ ๑๑ แห่งการทรงพระผนวชวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เสด็จสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์แล้ว เสด็จฯ เข้าพระวิหารถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทำวัตรแล้ว เสด็จฯ กระทำประทักษิณพระเจดีย์รอบบน (รอบละ ๓๐๐ เมตร) ๑ รอบ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

1387519665-2011062116-o-3324592

เขื่อนสิริกิติ์   เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1387519584-o-7741682

หาดสุรินทร์ จ.ภูเก็ต   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ณ หาดสุรินทร์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๑๐

ภาพและเนื้อหานำมาจาก www.king84.th

Credit : คุณ มิลานน้อย PANTIP.COM

Scroll to Top