หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

จังหวัดเลย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอีกหนึ่งกิจกรรมของ “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย…เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ลานคริสต์มาสภูเรือ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

โดย นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวว่า อำเภอภูเรือ มีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และพืชเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะ “ต้นคริสต์มาส” ซึ่งจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ผลิตและจำหน่ายต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในไทยและ ในโลก โดยปีที่ผ่านมาขายได้ 2.5 ล้านต้นต่อปี สร้างรายได้ปีละประมาณ 60 – 100 ล้านบาท และหลังจัดงานนี้ตั้งเป้าหมายว่า ยอดจำหน่ายต้นคริสต์มาสจะเพิ่มเป็น 3.5 ล้านต้นต่อปี และผลักดันให้เลยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องต้นคริสต์มาส สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่

สำหรับ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจดทะเบียนสมรสท่ามกลางทุ่งคริสต์มาส, Street Show (BOZO ขายาว/BOZO เป่าลูกโป่ง) ร่วมถ่ายรูปกับ Mascot “น้องคริสต์มาส” การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การออกร้านไม้ดอกไม้ประดับ และอาหารต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวยังมีอีก 2 งาน ได้แก่…

1. งาน “เทศกาลหน้ากาก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555  – 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าเทศบาลเมืองเลย เป็นกิจกรรมรื่นเริงรับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ เช่น หน้ากากผีตาโขน, หน้ากากผีขนน้ำ, หน้ากากจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมหน้ากากคล้ายกัน, นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากาก, การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงเกี่ยวกับหน้ากาก

2. งาน “เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 3 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ภายในงานจะมีการตกแต่งบรรยากาศทั้งอำเภอภูเรือ ด้วยดอกไม้ฤดูหนาว รวมทั้งการจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับตลอดเส้นทาง

ที่มา : kapook

Scroll to Top